"มุ่งหวังแต่การแก้ปัญหาประชาชน!!"

#ลุงตู่มาแว้วๆๆๆ #สร้างไทยไปด้วยกัน

[ แก้ปัญหาประชาชน ] "มุ่งหวังแต่การแก้ปัญหาประชาชน!!" #ลุงตู่มาแว้วๆๆๆ #สร้างไทยไปด้วยกัน

"มุ่งหวังแต่การแก้ปัญหาประชาชน!!"

#ลุงตู่มาแว้วๆๆๆ #สร้างไทยไปด้วยกัน

[ แก้ปัญหาประชาชน ] "มุ่งหวังแต่การแก้ปัญหาประชาชน!!" #ลุงตู่มาแว้วๆๆๆ #สร้างไทยไปด้วยกัน