☀️ลุงตู่เช้านี้☀️ ชายคนนี้ ที่มีแต่ประเทศชาติและประชาชนในหัวใจ นายกรัฐมนตรีของคนไทยทุกคน #ลุงตู่มาแว้วๆๆๆ #สร้างไทยไปด้วยกัน #ReformTogether ขอบคุณภาพ : Nation Photo

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่     #นายกรัฐมนตรี     #สร้างไทยไปด้วยกัน

RELATE: