❤ "เพราะนายกฯลุงตู่ตั้งใจ ที่จะทำให้ประเทศดีขึ้น"

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่

RELATE: