#Update : ไทย-อินเดีย พร้อมร่วมมือ เพื่อจัดการกับการระบาดของโควิด-19 . พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมหารือทางโทรศัพท์กับ นายนเรนทร โมที นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดีย เกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ณ ห้องโดมทอง ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยประเทศไทยได้ดำเนินมาตรการอย่างเข้มแข็งเพื่อยับยั้งการระบาด โดยเป็นความร่วมมือกันอย่างจริงจังของทุกภาคส่วน จนส่งผลให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคมีแนวโน้มที่ดีขึ้น . ทั้งนี้พร้อมร่วมมือกับอินเดียด้านยาและเวชภัณฑ์ รวมทั้งด้านการวิจัยและพัฒนา และพร้อมยืนยันจะดูแลชาวต่างชาติในไทยอย่างดีที่สุด นายกฯ ยังชื่นชมที่อินเดียดำเนินมาตรการอย่างรอบด้าน เด็ดขาด ในการรับมือกับการระบาดครั้งนี้ และเชื่อมั่นว่า ภายใต้การดูแลของนายกรัฐมนตรีอินเดีย สถานการณ์จะอยู่ภายใต้การควบคุม ตลอดจนชื่นชมบทบาทของอินเดียที่พร้อมให้ความช่วยเหลือ โดยเฉพาะในด้านยาซึ่งอินเดียมีศักยภาพสูง . ด้านนายกรัฐมนตรีอินเดียชื่นชมบทบาทของรัฐบาลไทยที่สามารถควบคุมตัวเลขผู้รับเชื้อได้ในระดับที่ส่งผลดีต่อแนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อ ขอให้ไทยร่วมมือกับอินเดียเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 สถานการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อด้านสุขภาพ และเศรษฐกิจอย่างมาก เป็นความท้าทายที่สำคัญ หวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยเร็ว ขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ดูแลคนอินเดียที่ติดค้างอยู่ในประเทศไทย ขณะที่นายกรัฐมนตรีขอบคุณทางการอินเดียที่ดูแลคนไทยอย่างดีและช่วยอำนวยความสะดวกในการส่งกลับประเทศ . นายกรัฐมนตรีอินเดียได้ให้คำมั่นว่าพร้อมร่วมมือดูแลการส่งยาให้ไทยเพื่อเห็นแก่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทั้งสองประเทศ และระหว่างผู้นำทั้งสองฝ่าย ไทยและอินเดีย ยืนยันที่จะมีความร่วมมืออย่างแน่นแฟ้นทางเศรษฐกิจ เพื่อฟื้นฟูพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจร่วมกันเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นภายหลังการระบาดของโควิด-19 #ไทยอินเดียพร้อมร่วมมือสู้โควิด19 #ยาและเวชภัณฑ์ #ยับยั้งการระบาดโควิด19 #โควิด19 #COVID19

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #นายกรัฐมนตรี     #ประยุทธ์

RELATE: