#Update : รัฐบาล ลุยสู้โควิด-19 สั่งเปิดศูนย์ 24 ชม. ต้องรายงานตรงถึงนายกฯ ทุกวัน . ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ได้เชิญทุกภาคส่วนร่วมประชุม เพื่อรับทราบคำสั่งตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 และเริ่มปฏิบัติงานตามโครงสร้างอย่างเป็นทางการ โดยใช้ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เป็นพื้นที่ปฏิบัติงาน รองรับภารกิจ 6 ด้าน . ประกอบด้วย ด้านการสาธารณสุข ด้านเวชภัณฑ์ป้องกัน ด้านข้อมูล การชี้แจง และรับเรื่องร้องเรียน ด้านการต่างประเทศ ด้านมาตรการป้องกัน ด้านมาตรการเยียวยา ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ . โดยจัดกำลังบุคลากรในช่วงกลางคืนเหลือ 1 ใน 3 ของผู้ปฏิบัติงานในเวลาปกติ ก่อนนำข้อมูลสรุปนำเสนอในการประชุมประจำวัน เวลา 09.00 น. จากนั้นต้องนำเรียนความคืบหน้าให้นายกรัฐมนตรีรับทราบโดยตรงทุกวัน เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ . ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับพื้นที่ตึกนารีสโมสร ยังคงใช้เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล COVID-19 และยังใช้เป็นสถานที่แถลงข่าวประจำวันในเวลา 14.00 น. ตามเดิม . ทั้งนี้ มีรายงานข่าว นายกรัฐมนตรี อาจเข้าเยี่ยมชมการทำงานของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ที่ตึกสันติไมตรีในวันที่ 15 มี.ค. ก่อนเป็นประธานประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ในวันที่ 16 มี.ค. ที่คาดว่าจะหารือมาตรการ และแนวทางรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาด ก่อนจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันที่ 17 มี.ค. ต่อไป #รัฐบาลลุยสู้โควิด19 #รายงานตรงถึงนายกฯ #ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #นายกรัฐมนตรี

RELATE: