#Update : มุน แช-อิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ . มุน แช-อิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีและภริยามีกำหนดการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ (Official Visit) ในฐานะแขกของรัฐบาลไทยระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2562 ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีมีกำหนดพบหารือทวิภาคีกับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีทั้งในด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนกับประชาชน และกระชับความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมถึงกรอบพหุภาคี . ในการเยือนครั้งนี้ ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีจะกล่าวปาฐกถาในสัมมนาภาคธุรกิจระหว่างไทย - สาธารณรัฐเกาหลีว่าด้วยการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และวิสาหกิจเริ่มต้นด้วย . ขณะที่วันนี้ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนรัฐบาลให้การต้อนรับมุน แช-อิน (H.E. Mr. Moon Jae –In) ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีและภริยา ในฐานะผู้แทนรัฐบาล (Official Visit) ณ ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง กรุงเทพฯ . #มุน แช-อิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #การเมือง     #นายกรัฐมนตรี     #ประยุทธ์     #รองนายก     #สมคิด

RELATE: