#Update : ผ่านแล้ว ชิมช้อปใช้เฟส 2 เริ่ม 24 ตุลาคมนี้ ต้องทำอย่างไรบ้าง . ผ่านมติครม. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ "ชิมช้อปใช้ เฟส 2" หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ต่างมีประชาชนเข้าร่วมลงทะเบียน "ชิม ช้อป ใช้" รอบแรกสูงถึง 10 ล้านคน . สำหรับ "ชิมช้อปใช้ เฟส 2" นั้น เปิดสมัครรับสิทธิผ่านเว็บ www.ชิมช้อปใช้.com ในวันที่ 24 ต.ค. 2562 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป รองรับจำนวน 5 ล้านสิทธิ โดยมีสามารถเติมเงินผ่านแอพ G-Wallet 2 เพื่อใช้จ่ายผ่านร้านค้าทั่วประเทศ (ยกเว้นจังหวัดในทะเบียนบ้าน) . คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียน ชิม ช้อป ใช้ เฟส 2 1. มีบัตรประจำตัวประชาชน และเป็นบุคคลสัญชาติไทย 2. มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน 3. มีสมาร์ทโฟน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีอีเมลสำหรับลงทะเบียนผ่านระบบชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ (G-Wallet) 4.ผู้ที่ได้สิทธิ์ตามมาตรการชิมช้อปใช้ เฟส 1 จะสามารถลงทะเบียนชิมช้อปใช้ เฟส 2 ได้เช่นเดียวกัน 5. ไม่จำกัดพื้นที่ลงทะเบียน (แม้บัตรประชาชนอยู่ในจังหวัดนั้นอยู่แล้ว ก็อาจจะใช้ได้) 6.ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถรับสิทธิ์ได้ . สิ่งที่ผู้ลงทะเบียน ชิม ช้อป ใช้ เฟส 2 ควรรู้ 1. ชิมช้อปใช้เฟส 2 ให้สิทธิ์เพียง 3 ล้านคนเท่านั้น 2. เปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 24 ต.ค. 62 3. เปิดรับสมัครวันละ 1 ล้านคน แบ่งเป็นวันละ 2 รอบ ได้แก่รอบที่ 1 เวลา 06.00 น. กำหนดจำนวนผู้รับสิทธิ 500,000 คน รอบที่ 2 เวลา 18.00น.กำหนดคนรับสิทธิ์ 500,000 คน 4. แจกเงิน 1,000 บาท เหมือนกับเฟสแรก แต่สามารถรับสิทธิเงินคืนได้ โดยยอดใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท รับเงินคืน 15% ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท รับเงินคืน 20 % หรือสูงสุด 8,500 บาท 5. ผู้รับสิทธิตามมาตรการชิมช้อปใช้ เฟสที่ 1 และเฟสที่ 2 สามารถใช้จ่ายผ่านกระเป๋า G- Wallet 2 ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562 . ผู้ลงทะเบียน "ชิมช้อปใช้ เฟส2" สามารถรับสิทธิเงินคืน 15-20% โดย 1. โดยการเข้าแอพฯเป๋าตัง กดที่เมนูใช้สิทธิรับเงินคืน 15-20 % 2. เลือก ใช้จ่ายร้านค้าถุงเงิน หลังจากนั้น จะได้ QR Code เพื่อให้ร้านค้าใช้แอพฯถุงเงินสแกน โดยผู้รับสิทธิต้องตรวจสอบยอดเงินที่ต้องชำระ และกดยืนยันการชำระเงิน ทั้งนี้ในส่วนของการรับเงินคืน จะได้รับเงินคืนภายในเดือนถัดไปหลังจากการเสร็จสิ้นการใช้สิทธิของมาตรการ #ชิมช้อปใช้เฟส2 #เงื่อนไข #เปิดลงทะเบียน

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ครม.

RELATE: