#Update : ประธานรัฐสภาสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมคารวะนายกฯ ในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ . รัฐสภาไทย-สิงคโปร์ร่วมผลักดันอาเซียนให้แข็งแกร่ง บนพื้นฐานกฎหมาย วันนี้ (28 สิงหาคม 2562) เวลา 08.30 น. ณ ห้องสีงาช้าง ทำเนียบรัฐบาล นายตัน ชวน-จิน (H.E. Mr. Tan Chuan-Jin) ประธานรัฐสภาสิงคโปร์ พบหารือ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเยือนไทย เพื่อเข้าร่วมการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 สรุปสาระสำคัญดังนี้ . นายกรัฐมนตรียินดีที่ความร่วมมือระหว่างรัฐสภา และสมาชิกรัฐสภาไทย-สิงคโปร์มีความใกล้ชิด และมีการแลกเปลี่ยนระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะระหว่างกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาทั้งสองฝ่าย พร้อมกล่าวชื่นชมวิสัยทัศน์ และความสำเร็จของสิงคโปร์ในการพัฒนาประเทศสู่การเป็นรัฐอัจฉริยะ (Smart Nation) โดยประยุกต์ใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีที่ชาญฉลาด . โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 200 ปี ที่เซอร์ โธมัส สแตมฟอร์ด แรฟเฟิลส์ (Sir Thomas Stamford Raffles) เดินทางถึงสิงคโปร์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์สิงคโปร์ โดยนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวขอบคุณสิงคโปร์ที่สนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทย ภายใต้แนวคิดหลัก “Advancing Partnership for Sustainability” พร้อมยืนยันถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-สิงคโปร์ในทุกมิติให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น . ด้านประธานรัฐสภาสิงคโปร์กล่าวยินดีและชื่นชม การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 ของไทย พร้อมหวังที่จะกระชับความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสมาชิกรัฐสภาไทยและสิงคโปร์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ทั้งสองฝ่ายหวังว่าสมาชิกรัฐสภาอาเซียน จะร่วมกันทำให้อาเซียนมีความแข็งแกร่ง . ทั้งนี้ ไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศด้านดิจิทัลและนวัตกรรม รวมถึงการเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ สังคมผู้สูงอายุ และภัยจากเทคโนโลยี โดยไทยหวังที่จะร่วมมือ เพื่อเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและประสบการณ์ของสิงคโปร์ #ประธานรัฐสภาสิงคโปร์เข้าเยี่ยมคารวะนายกฯ

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #นายกรัฐมนตรี     #ประยุทธ์

RELATE: