#Update : นายกฯ รับมอบหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์การแพทย์ จากภาคเอกชนร่วมสู้โควิด-19 . พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับมอบหน้ากากอนามัย อุปกรณ์ทางการแพทย์ จากภาคเอกชนทั้งไทยและจีน เพื่อร่วมกับรัฐบาลช่วยเหลือประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ โดยมีคณะผู้บริหารบริษัทมิตรผลและบ้านปู บริจาคหน้ากากอนามัยผ้ามัสลิน 200,000 ชิ้น บริษัท คีนน์ จำกัด บริจาคผลิตภัณฑ์ คีนน์ เจิม คิลเลอร์ 100 ถัง สภาธุรกิจไทย-จีน บริจาคหน้ากากอนามัย 470,500 ชิ้น แก่มหาวิทยาลัยมหิดล . นายกรัฐมนตรีขอบคุณภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมสู้ภัยโควิด-19 ซึ่งสิ่งของที่ได้รับในวันนี้ จะนำไปมอบต่อให้กับแพทย์ พยาบาล ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ แม้เข้าใจดีว่าภาคเอกชนอาจได้รับผลกระทบในขณะนี้ แต่สุขภาพของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ ทุกคนต้องเรียนรู้และปรับตัว หลังจากนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จะทยอยผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ โดยขอให้ภาคธุรกิจร่วมอดทนและสู้ไปด้วยกัน . นายกรัฐมนตรียังให้กำลังใจคณะผู้บริหารมิตรผลและบางปู ในการดำเนินธุรกิจท่ามกลางสภาวะตลาดน้ำมันและพลังงานของโลกผันผวน ซึ่งยังต้องขอความร่วมมือบริษัทได้ช่วยกับรัฐบาลดูแลเกษตรกรไร่อ้อยต่อไป ขณะที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนและพลังงานชีวมวล ซึ่งจะช่วยเหลือเกษตรกรไทยได้อีกทางหนึ่ง . จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้รับมอบผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาด จากคณะผู้บริหารบริษัท คีนน์ จำกัด เพื่อทำความสะอาดพื้นผิววัตถุ สามารถกำจัดเชื้อโรค แบคทีเรีย ราและเชื้อไวรัส และย่อยสลายเองตามธรรมชาติไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยนายกรัฐมนตรีชื่นชมผลิตภัณฑ์ ซึ่งถือว่าเป็นชีวนวัตกรรม ที่ผลิตในไทยซึ่งจะมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ . นายกรัฐมนตรี ยังเป็นสักขีพยานรับมอบหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทั้งหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ชุดป้องกันไวรัส (PPE) เครื่องวัดอุณหภูมิ จากคณะผู้บริหารสภาธุรกิจไทย-จีน มอบแด่ มหาวิทยาลัยมหิดลด้วย #หน้ากากอนามัย #อุปกรณ์การแพทย์ #รับมอบจากภาคเอกชน #ภาคเอกชนร่วมสู้โควิค19

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #นายกรัฐมนตรี     #ประยุทธ์     #รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

RELATE: