#Update : นายกฯ รับฟังการบรรยายสรุป การเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น . วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ณ ห้องมัทสึชั้น 4 โรงแรมอิมพีเรียล โฮเต็ล โตเกียว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับฟังการบรรยายสรุปการเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น #นายกรัฐมนตรี #การบรรยายสรุป #การเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก #สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #นายกรัฐมนตรี     #ประยุทธ์

RELATE: