#Update : นายกฯ กระชับความสัมพันธ์ไทย-นิวซีแลนด์ พร้อมจับมือฟื้นฟูการค้า-เศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด-19 . นายทาฮาโมอานา ไอเซอา คลูนี แมกเฟอร์ซัน (H.E. Mr. Tahamoana Aisea Cluny MacPherson) เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง . นายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย เชื่อมั่นว่าการปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์อย่างแข็งขันของเอกอัครราชทูตฯ จะส่งผลให้ความสัมพันธ์ก้าวหน้าอย่างมีพลวัต โดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ฯ ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติต่อไป . ด้าน เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ฯ ยินดีที่ไทยกับนิวซีแลนด์มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นในทุกระดับ และชื่นชมบทบาทของไทย ในฐานะประธานอาเซียน 2562 ซึ่งนิวซีแลนด์พร้อมสนับสนุนไทยในเวทีความร่วมมือระดับภูมิภาค . โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระหว่างกัน นายกรัฐมนตรีชื่นชมรัฐบาลนิวซีแลนด์ที่ประสบผลสำเร็จในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกัน เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ฯ ชื่นชมระบบสาธารณสุขของไทยในการควบคุมสถานการณ์ดังกล่าว นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกระชับความร่วมมือระหว่างกัน หลังจากสถานการณ์ดังกล่าวคลี่คลาย โดยนายกรัฐมนตรียินดีพร้อมให้ความร่วมมืออย่างรอบด้าน ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ยินดีที่จะผลักดันด้านการค้าระหว่างทั้งสองประเทศ โดยเห็นว่าไทยเป็นประเทศมีศักยภาพทางด้านการค้า ความมั่นคง ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน (supply chains) ซึ่งจะช่วยการฟื้นตัว และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ . ในช่วงท้าย นายกรัฐมนตรีเห็นว่าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไทย-นิวซีแลนด์ต้องมาร่วมมือกัน ลดความเหลื่อมล้ำระหว่างประเทศ ลดความได้เปรียบและเสียเปรียบ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งสองประเทศ พร้อมทั้งได้ฝากให้กำลังใจไปยังนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ในการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ประสบผลสำเร็จ #กระชับความสัมพันธ์ #นิวซีแลนด์ #ฟื้นฟูการค้า #ฟื้นฟูเศรษฐกิจ #วิกฤตโควิด19 #COVID19

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #นายกรัฐมนตรี     #ประยุทธ์     #รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

RELATE: