#Update : นายกฯเป็นประธานเปิดศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ขอทุกหน่วยงานช่วยกันดูแลและฝ่าฟันสถานการณ์ไปให้ได้ . พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล . โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พล.เอ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม และศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ . โดยก่อนการประชุม นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวทักทายเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่า ขอให้ทุกหน่วยงานช่วยกันดูแล และร่วมมือกันฝ่าฟันสถานการณ์ครั้งนี้ไปให้ได้ #นายกฯเป็นประธาน #ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #นายกรัฐมนตรี     #ประยุทธ์     #รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

RELATE: