#Update : นายกฯเปิดทำเนียบ เซ็นสัญญาประวัติศาสตร์ "ไฮสปีด" . วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 มีการจัดพิธีลงนาม โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ดอนเมือง - สุวรรณภูมิ – อู่ตะเภา ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) กับ บริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จํากัด . หรือ กลุ่มกิจการร่วมค้าบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จํากัด และพันธมิตร ที่ผ่านการคัดเลือก จากคณะกรรมการคัดเลือก โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ในโครงการ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) . โดยพิธีจัดที่ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นสักขีพยานในพิธี . โดยกําหนดการพิธีฯ มีดังนี้ เวลา 13.30 น. พลเอก ประยุทธ์ และคณะผู้บริหารเดินทางถึงตึกสันติ ไมตรี (หลังใน) ซึ่งจะได้รับชมวีดิทัศน์โครงการฯ 5 นาที . เวลา 13.40 น. พลเอกประยุทธ์ เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาร่วมทุน โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ต่อด้วยการเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ . เพื่อสนับสนุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ระหว่าง สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก การรถไฟแห่งประเทศไทย และ บริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จํากัด และถ่ายภาพร่วมกัน . ตอนท้ายพลเอกประยุทธ์ จะกล่าวแสดงความยินดีในพิธีลงนามสัญญาร่วมทุน โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน และบันทึกความเข้าใจเพื่อสนับสนุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสาม สนามบิน ซึ่งจะแล้วเสร็จพิธีในเวลา 14.15 น. #นายกฯเปิดทำเนียบ #เซ็นสัญญาประวัติศาสตร์ #ไฮสปีด

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #นายกรัฐมนตรี     #ประยุทธ์

RELATE: