#Update : นายกฯขอคนไทยร่วมมือร่วมมือใจกันแก้ปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำ ถวายเป็นพระราชกุศล . พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ฝากถึงประชาชนจิตอาสา ข้าราชการ และเอกชน ในท้องถิ่น ทุกจังหวัด ร่วมใจกันปฏิบัติภารกิจจิตอาสา ด้วยการร่วมกันนำเครื่องจักรมาช่วยกันเปิดทางน้ำ ร่วมแรงกันขุดและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เมื่อฝนตกลงมา จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องสิ่งกีดขวางทางน้ำ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังขอพลังจากคนไทยได้ร่วมมือร่วมใจกันคนละเล็กละน้อย เท่าที่กำลังทุกคนจะทำได้ ร่วมกันเสียสละค่าน้ำมันสำหรับเครื่องจักรกันเล็กน้อยเพื่อช่วยกัน และร่วมแสดงพลังจิตอาสา เพราะหากรอการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องจักรใหม่ ที่ต้องผ่านกระบวนการงบประมาณที่จะต้องใช้เวลา อาจไม่ทันเวลาเมื่อฝนมา ทั้งนี้ จะได้เกิดความรักความสามัคคีของคนไทยในยามที่ประเทศมีปัญหา หากใครมีเครื่องจักร ใครมีแรง ใครมีน้ำอาหาร ก็นำมาสนับสนุนกันเพื่อแสดงพลังน้ำใจคนไทย . รัฐบาลจึงขอคนไทยร่วมแรงร่วมใจกันทำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว #นายกฯขอคนไทยร่วมมือร่วมมือใจกันแก้ปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำถวายเป็นพระราชกุศล

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #นายกรัฐมนตรี     #ประยุทธ์

RELATE: