#Update :: นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดทดลองให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต จำนวน 1 สถานี จากสถานีห้าแยกลาดพร้าว –สถานีหมอชิต ณ บริเวณชานชาลารถไฟฟ้า ชั้น 3 สถานีห้าแยกลาดพร้าว ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ #นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดทดลองให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #นายกรัฐมนตรี

RELATE: