#Update : นายกรัฐมนตรีและภริยาเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ ที่นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น และภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยง . วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น นายกรัฐมนตรีและภริยาเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น และภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยง เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ณ โรงแรมนิวโอตานิ โตเกียว . ในเวลา 00.20 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 นายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมด้วยคณะ จะเดินทางออกจากท่าอากาศยานฮาเนดะ กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น โดยจะเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการในเวลา 04.50 น. ในวันเดียวกัน #นายกรัฐมนตรีและภริยา #เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #นายกรัฐมนตรี

RELATE: