#Update : นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมกิจกรรมก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี . พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมกิจกรรมก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี 5 คณะ ได้แก่ 1 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทยสู่สากล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยกระทรวงวัฒนธรรมเสนอผลงานการออกแบบผ้าไทยร่วมสมัย ผ่าน Tablet โดยใช้เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) และได้นำมาแสดงแฟชั่นโชว์ ให้นายกรัฐมนตรีและสื่อมวลชนได้ชม ซึ่งนายกรัฐมนตรี กล่าวชื่นชมความสามารถ ในการออกแบบประยุกต์ผ้าไทยร่วมสมัยที่ทำได้อย่างสวยงาม รู้สึกภูมิใจที่เห็นผ้าไทยไปสู่สากล รัฐบาลพร้อมส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ และความสวยงามของความเป็นไทย เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้นไปในต่างประเทศ . 2 องค์การสหประชาชาติมอบรางวัลองค์กรภาครัฐยอดเยี่ยมประจำปี 2562 ในสาขาการพัฒนาประสิทธิภาพและความรับผิดรับชอบในหน่วยงานภาครัฐ แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากผลงานเรื่อง "ชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเอง" ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน โดยประเทศไทยเป็น 1 ใน 11 ประเทศ ที่ได้รับรางวัลในปีนี้รางวัล United Nations Public Service Awards ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้แนะนำนวัตกรรม “ชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเอง” นี้ ขยายไปยังชุมชนต่างๆ ด้วย เพื่อให้ประชาชนนำไปใช้ในครัวเรือน พึ่งพาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรัฐบาลพร้อมผลักดันนวัตกรรมนี้ไปสู่ต่างประเทศอีกด้วย . 3 ประชาสัมพันธ์โครงการ เข็มวันอานันทมหิดล พ.ศ.2562 โดยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4 . 4 ประชาสัมพันธ์และจำหน่ายดอกมะลิงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 โดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ . 5 รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่บุคลากรกลุ่มเสี่ยง โดยกระทรวงสาธารณสุข . ภายในงานคณะบุคลากรทางการแพทย์เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ แก่บุคลากรกลุ่มเสี่ยง เพื่อลดการป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ และการตายเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้หวัดใหญ่ โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชม และสนับสนุนการรณรงค์ ให้มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เพราะจะช่วยให้ประชาชนสามารถป้องกันและดูแลตนเองไว้ก่อนได้ในระดับหนึ่ง #นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมกิจกรรมก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #นายกรัฐมนตรี     #ประยุทธ์

RELATE: