#Update : นายกรัฐมนตรีรับมอบเงินสนับสนุน การแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 . วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 08.20 น. ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับมอบเงินสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคโควิด - 19 ในนามของ . มูลนิธิ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและคณะ จำนวน 10 ล้านบาท . และ ดร.แสงชัย โสตถีวรกุล นายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย และคณะได้มอบเงินสนับสนุน อีก 5 ล้านบาท . เพื่อสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจะนำเงินที่ได้รับมอบไปใช้ในสิ่งที่จำเป็น ให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ โดยถือเป็นการทำบุญกุศลร่วมกัน . พร้อมแสดงความเห็นใจต่อมาตรการที่ภาครัฐบังคับใช้ ที่อาจส่งผลกระทบและทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน แต่จำเป็นต้องทำเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งขณะนี้รัฐบาลยังสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ดี เนื่องจากมีมาตรการตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวและมีการรายงานเป็นระยะ #เงินสนับสนุนการแก้ปัญหาโควิด19 #นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย #นายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #นายกรัฐมนตรี     #ประยุทธ์     #รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

RELATE: