#Update : นายกรัฐมนตรียกย่องทีมนักวิจัยไทย พัฒนาวัคซีนและชุด PPE เพิ่มประสิทธิภาพตรวจคัดกรองและป้องกันไวรัสโควิด-19 . วันที่ 29 กรกฎาคม 63 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมร่วมประชาสัมพันธ์เนื่องในวันรณรงค์ตับอักเสบโลก (World Hepatitis Day) โดยกระทรวงสาธารณสุข . นายกรัฐมนตรีร่วมประชาสัมพันธ์วันรณรงค์ตับอักเสบโลก (World Hepatitis Day) ประจำปี 2563 โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทย มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี . พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 10 ส.ค. – 31 ธ.ค. 2563 ณ โรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขที่เข้าร่วมโครงการ 77 จังหวัดทั่วประเทศ . ซึ่งนายกรัฐมนตรีชื่นชมความร่วมมือกันของหน่วยงานภาครัฐ ที่ดูแลประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล แม้วันนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะดีขึ้นตามลำดับ แต่รัฐบาลยังต้องให้ความใส่ใจกับสุขภาพด้านอื่น ๆ ยกระดับการแพทย์ การสาธารณสุขของประเทศไทยด้วย . นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ภายใต้หัวข้อ “การวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับโรคโควิด - 19” โดยจัดแสดง 7 ผลงานด้วยกัน ได้แก่ วัคซีนชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ นวัตกรรมชุด PPE ระดับ 2 ชนิดใช้ซ้ำได้รุ่น “เราสู้” และ Coverall ระดับ 4 รุ่น “เราชนะ” หน้ากากผ้านาโน หน้ากากแรงดันบวก ชุดตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ ประเภท RT - PCR แบบมาตรฐานสากล ชุดตรวจเสริมแบบได้ผลรวดเร็ว ประเภท LAMP และ ชุดตรวจเสริมแบบได้ผลรวดเร็ว ประเภท CRISPR – cas . นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือคนไทย พร้อมให้ความสนใจชุดตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมสำคัญช่วยเพิ่มความรัดกุมระบบการคัดกรองโรค . สามารถนำไปใช้สถานที่หน้าด่านสำคัญ ณ ท่าอากาศยานหรือจุดผ่านแดนต่าง ๆ หากประเทศไทยมีความสามารถในการพัฒนาวิจัยวัคซีนรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้เอง นอกจะช่วยลดค่ารักษาพยาบาล ยังอาจเป็นสินค้าส่งออกของไทยในอนาคตอีกด้วย #งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2563 #ThailandResearchExpo #วันรณรงค์ตับอักเสบโลก

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #นายกรัฐมนตรี     #ประยุทธ์     #รัฐมนตรีว่าการกระทรวง     #ส่งออก

RELATE: