#Update : นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายผู้ว่าฯ 76 จังหวัด แนะปรับการทำงานร่วมกับนายกรัฐมนตรี ตามนโยบายไทยสร้างชาติ . ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด สรุปสาระสำคัญตอนหนึ่งว่า . นายกรัฐมนตรีย้ำวาระของโลกหลังโควิดหรือโลกระหว่างมีโควิดว่า เป็นโลกยุค New Normal คือการมีชีวิตใหม่ในปัจจุบัน เพราะโรคระบาดเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและมีห้วงระยะเวลา ที่ผ่านมาก็มีหลายโรคเกิดขึ้นซึ่งทุกคนก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคกันมาได้ เช่น โรคเมอร์ส ซาร์ส เป็นต้น สิ่งแรกคือผู้ว่าฯ . ทุกคนต้องปรับการทำงานร่วมกับนายกรัฐมนตรีตามนโยบายไทยสร้างชาติ รวมถึงภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน และประชาชนทุกฝ่าย เพราะชาติเป็นหน้าที่ของทุกคน จึงฝากขอให้ผู้ว่าฯ ไปทำความเข้าใจกับประชาชน ถึงแนวทางอยู่ร่วมกันระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ โดยต้องหาวิธีการสร้างอนาคตร่วมกันให้ได้ #รวมไทยสร้างชาติ #นโยบายไทยสร้างชาติ #วาระของโลกหลังโควิด #NewNormal

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #นายกรัฐมนตรี     #ประยุทธ์     #รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

RELATE: