SME รายเล็กรายน้อย อยากขอตัวช่วยในการทำธุรกิจ กระทรวงอุตสาหกรรม นำร่องเพิ่มศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ SME รัฐบาลลุงตู่มีโครงการดีๆมาบอกกล่าวกันเรื่อยๆนะจ้ะ #ลุงตู่มาแว้ว #รัฐบาลลุงตู่ #ศูนย์สนับสนุนSME #ช่วยเหลือSME #SME4.0

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่

RELATE: