#PMDUweekly ประจำวันที่ 20-27 สิงหาคม 2561 โพลชี้ผลงาน 4 ปี 'ประยุทธ์' คะแนนทำงานเพิ่มขึ้นทุกด้าน อ่านเพิ่มเติมที่ : https://goo.gl/wCncZi [สรุป] ครม.สัญจร ระนอง-ชุมพร ภารกิจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. และคณะรัฐมนตรี ตรวจราชการจังหวัดระนองและจังหวัดชุมพร ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 6/2561 ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2561 อ่านเพิ่มเติมที่ : https://goo.gl/fz7ymq นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ “สะพานไม้เคี่ยม” ในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดชุมพร ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการและประชุม ครม.สัญจร จังหวัดระนอง-ชุมพร ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2561 อ่านเพิ่มเติมที่ : https://goo.gl/qwFbqw [สรุป] รายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 20.15 น. อ่านเพิ่มเติมที่ : https://goo.gl/NawkHJ ------------- สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี #PMDU PRIME MINISTER'S DELIVERY UNIT ติดตามข่าวสารได้ที่ Website :: pmdu.soc.go.th FB :: facebook.com/PMDUThailand

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #นายกรัฐมนตรี     #ประยุทธ์     #ครม.     #PMDU     #ศาสตร์พระราชา

RELATE: