#Brief : หากต้องการไปตรวจว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือไม่ ต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างไร . ขณะนี้ภาครัฐได้ประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายและ โรคฉุกเฉิน ทุกโรงพยาบาลเมื่อพบผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การสอบสวน (Patient Under Investigation) จะส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการฟรี และหากตรวจพบเชื้อ คือติดไวรัสโควิด-19 จะได้รับการรักษาพยาบาลฟรีทั้งหมด เข้าไปดูคำตอบสำหรับคำถามอื่นในได้ที่ https://bit.ly/2TTtqDl #ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด19 #ตรวจพบเชื้อโควิด19 #ค่าใช้จ่ายตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด19 #COVID19

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

RELATE: