#Brief : ประท้วงในฮ่องกง กระทบไทยอย่างไรบ้าง? . 1. ปัจจุบัน มีคนไทยอาศัยอยู่ในฮ่องกงประมาณ 28,000 คน ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบ จากการชุมนุมที่สนามบินฯ โดยที่ผ่านมา ไม่ได้รับรายงานว่ามีคนไทยในฮ่องกง ได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิตจากการชุมนุมประท้วง . 2. ในเดือน พ.ค.62 มีนักท่องเที่ยวไทย ไปฮ่องกง 60,311 คน แต่ลดลงเหลือ 39,486 คนในเดือน มิ.ย.62 . 3. ในช่วง 12-13 ส.ค. 62 มีนักท่องเที่ยวไทยตกค้างที่สนามบิน ประมาณ 400 คน แต่เมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย จำนวนนักท่องเที่ยว ตกค้างได้ลดลงตามลำดับ โดย ณ เวลา 12.00 น. ของ 14 ส.ค. 62 (เวลาฮ่องกง) มี นักท่องเที่ยวไทยตกค้างที่สนามบินฯ ประมาณ 20 คน คาดว่าทั้งหมดจะกลับถึงไทยภายในคืนนี้ (14 ส.ค.) . 4. สถานการณ์ชุมนุมประท้วง ยังจะส่งผลต่อจำนวนนักท่องเที่ยว ฮ่องกงที่จะเดินทางมา ประเทศไทยด้วย โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า การประท้วงในฮ่องกงที่ยกระดับสูงขึ้น รวมถึงการปิดให้บริการของสนามบินฮ่องกง อาจส่งผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ประสงค์เดินทางมาไทย 30,000 คน หรือคิดเป็นรายได้ที่อาจสูญเสียไปประมาณ 1,400 ล้านบาท ทั้งนี้ ภายใต้สมมติฐานว่าเหตุชุมนุม ส่งผลให้ต้องปิดสนามบินนานประมาณ 7 วัน และเมื่อคำนึงว่าช่วงเดือน ส.ค. เป็น High Season ที่ชาวฮ่องกงมาไทยเฉลี่ยวันละ 4,200-5,000 คน . การดำเนินการของรัฐบาล . 1. รัฐบาลติดตามสถานการณ์การประท้วงในฮ่องกงอย่างใกล้ชิด และเชื่อมั่นว่า รัฐบาล ฮ่องกงจะควบคุมสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม . 2. ศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน(RRC) ที่ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อหารือ 1) แนวทางการใช้ความช่วยเหลือ คนไทยที่ตกค้างที่สนามบินฯ โดยมีมติว่า สถานการณ์ปัจจุบัน ยังสามารถใช้เครื่องบินพาณิชย์ในการช่วยเหลือคนไทยที่ตกค้างที่สนามบินฯ 2) แผนการอพยพ คนไทยในฮ่องกงในกรณีที่จำเป็นต้องอพยพ โดยมีมติ รับทราบแผนการอพยพทางอากาศ ทางเรือ และทางบก ที่ สำนักงานกงสุลใหญ่ได้เตรียมการไว้ และหากสถานการณ์แย่ลง ศูนย์ฯ จะจัดการประชุมอีกครั้ง เพื่อพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือ ชุมชนไทยในฮ่องกง ในระหว่างนี้ ขอให้สำนักงานกงสุลใหญ่ สำรวจจำนวนคนไทยในฮ่องกง ซักซ้อมแผนอพยพ และเสริมสร้างเครือข่ายการติดต่อชุมชนไทยฯ . 3. คำแนะนำ สถานการณ์ในฮ่องกงที่ยังคงไม่แน่นอน ขอให้คนไทยพิจารณาหลีกเลี่ยงการเดินทางไปฮ่องกงในช่วงนี้ หากไม่มีความจำเป็น อย่างไรก็ดี หากจำเป็นต้องเดินทางไปฮ่องกง ขอให้ตรวจสอบตารางเวลาและสถานะของเที่ยวบิน รวมทั้งติดตามข่าวสารจาก สกญ. ณ เมืองฮ่องอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด โดยหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของ สกญ. ณ เมืองฮ่องกง คือ (+852) 6821 1545 หรือ (+852) 6821 1546 . ข้อมูลเพิ่มเติม . 1. ระบบนิเวศที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจทำให้ฮ่องกงเป็น “ประตู” ของ ตปท. สู่จีน และจีนสู่โลกที่ยากจะทดแทน โดยเมื่อปี 2561 จีนแผ่นดินใหญ่เป็นคู่ค้าลำดับ 1 ของฮ่องกง และฮ่องกงเป็นคู่ค้าลำดับ 4 ของจีนแผ่นดินใหญ่ (รองจาก สรอ. ญี่ปุ่น และ กลต.) มูลค่าการค้ารวม 310.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ รัฐบาล จีนได้กำหนดแผนพัฒนาเขตอ่าวกวางตุ้ง - ฮ่องกง - มาเก๊า (Guangdong - Hong Kong - Macau Greater Bay Area: GBA) โดยกำหนดให้ฮ่องกงเป็น “หัวหอก” เชื่อมจีนกับ ปท. ต่าง ๆ ทั่วโลกผ่าน GBA และ “ข้อริเริ่มหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative: BRI) ” ของจีน 2. ในมิติการเมือง ภายใต้หลักการ “หนึ่งประเทศ สองระบบ” ฮ่องกงเป็นตัวอย่างความสำเร็ของจีนในการนำดินแดนที่เคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของต่างประเทศกลับคืนสู่การปกครองของจีน ดังนั้น จีนไม่น่าจะยอมให้เกิด “ความล้มเหลว” ของหลักการ “หนึ่งประเทศ สองระบบ” หรือ การเกิดปฏิวัติสี “color revolution” ในฮ่องกงเนื่องจากจะกรณีตัวอย่างให้กับไต้หวัน มาเก๊า และเขตปกครองตนเองของจีนดำเนินตาม #ประท้วงในฮ่องกง กระทบไทยอย่างไรบ้าง?

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #การเมือง

RELATE: