8 ก.ค.นี้ .. ชาวภูเก็ตเตรียมตัวพบลุงตู่ !! ❤️ นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่ปฏิบัติราชการ จังหวัดภูเก็ต เปิดอุโมงค์ทางลอดห้าแยกฉลอง ตำบลราไวย์ และชมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี มีกำหนดการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดภูเก็ต โดยจะเป็นประธานในพิธีเปิดอุโมงค์ทางลอดห้าแยกฉลอง ตำบลราไวย์ และเยี่ยมชมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ณ ท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ตอ่าวมะขาม ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ช่วงเช้า นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดอุโมงค์ทางลอดห้าแยกฉลอง ตำบลราไวย์ อ.เมือง ภูเก็ต เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณห้าแยกฉลอง เพิ่มความสะดวกในการเดินทางและขนส่งสินค้าในจังหวัดภูเก็ต พร้อมจะส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว (Landmark) แห่งใหม่ของภูเก็ต ด้วยสถาปัตยกรรมการออกแบบที่ดึงศิลปวัฒนธรรมแบบภูเก็ต มาถ่ายทอดประวัติศาสตร์ ประเพณีการถือศีลกินผัก และวิถีชีวิตชีวิตของชาวภูเก็ต จากนั้น ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเยี่ยมชมนิทรรศการ การจัดแสดงเครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องจักรกลสาธารณภัย ในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ และชมการสาธิตการฝึกการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562 (IDMEx 2019) กรณีภัยจากคลื่นสึนามิ ในพื้นที่ 6 จังหวัดชายฝั่งอันดามัน (จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และจังหวัดสตูล) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เคยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ เมื่อปี 2547 ณ ท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ต อ่าวมะขาม อำเภอเมืองภูเก็ต โดยนายกรัฐมนตรีจะได้กล่าวให้โอวาทและตรวจเยี่ยมกำลังพลของหน่วยเข้าร่วมการฝึก โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังจะได้รับฟังบรรยายสรุปโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ต อ่าวมะขาม ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร ด้วย ทั้งนี้ รัฐบาลได้มอบหมายให้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยทหาร ฝ่ายพลเรือน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน จัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562 (Integrated Disaster Management Exercise : IDMEx 2019) กรณีภัยจากสึนามิ ในพื้นที่เสี่ยงภัย 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และจังหวัดสตูล ซึ่งเคยเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ เมื่อปี 2547 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ยังจะเป็นผู้กล่าวสรุปผลการฝึก ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว และแสดงถึงความจริงเอาจังของรัฐบาลและหน่วยงานในการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง #ชาวภูเก็ตเตรียมตัวพบลุงตู่ #ทีมลุงตู่

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่     #นายกรัฐมนตรี     #ประยุทธ์     #ทีมลุงตู่     #รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

RELATE: