“ ไม่ต้องจำว่าฉันคือใคร แต่จำว่าฉันทำอะไรก็พอ ” ความบางตอนของ พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากหนังสือตามรอยพระยุคลบาท ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด ไม่ว่าในยามใด หัวใจคนไทยก็ไม่เคยปราศจากพระองค์ ฉันนั้น #น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ #ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ศาสตร์พระราชา

RELATE: