“ เด็กๆสุขใจ ได้เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ในค่ายทหาร!! " พี่ๆ ทหารพอเพียง ให้ความรู้และนำนักเรียนชั้นอนุบาล 3 จากโรงเรียนโยธินนุกูล จ.นครราชสีมา เข้าเยี่ยมชม สวนเกษตรผสมผสาน กองพันย่าโม เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับน้องๆ ได้เรียนรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียน งานนี้ได้ความรู้ใหม่ๆ และเด็กๆ ยังสนุกเพลิดเพลินกันอีกด้วย #เกษตรผสมผสาน

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

RELATE: