“ผอ.พัฒนาที่ดิน” รีเช็คโครงการ “พัฒนาตลาดนัดจตุจักร 4.0” ผู้ค้ารับขายดีขึ้น -------------------------------------- เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 61 เวลา 11.30 น. ผศ.ดร.(พิเศษ)ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครการพัฒนาที่ดิน นายชวลิต พิมพ์โพธ์กลาง หัวน้าสำนักงานจัดการพื้นที่ตลาด และคณะทำงานบริหารพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร เพื่อก้าวเข้าไปสู่ตลาดนัดฯ ยุค 4.0 ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ผศ.ดร.(พิเศษ)ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครการพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า หลังจากที่การรถไฟแห่งประเทศไทย รับมอบพื้นที่คืนจากกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2555 จนปัจจุบันเข้าสู่ปี 6 แล้ว ทางคณะทำงานฯ ได้มีการบริหารจัดการและพัฒนาตลาดฯ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นในด้านของประเภทสิ้นค้า การจัดสรรพื้นที่ รวมไปถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เราได้นำมาช่วยในการพัฒนาตลาดฯ โดยได้รับความร่วมมือจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนา Digital Technology มาช่วยกระตุ้นการค้าในตลาดให้มีความคึกคัก น่าสนใจ นักท่องเที่ยว และผู้ซื้อ สามารถเข้าถึงผู้ค้าในตลาดได้ทุกพื้นที่ โดยการจัดทำ Application ที่ชื่อว่า Chatuchak Guide ขึ้น ซึ่ง Application ดังกล่าวจะสามารถพาผู้ใช้งานไปยังร้านค้าในตลาดนัดจตุจักรได้ตามที่ต้องการ สะดวก และถือเป็นการสร้างโอกาสในการค้าขายให้กับผู้ค้าในตลาดฯ อีกทางหนึ่งด้วย หลังเปิดตัว Application : Chatuchak Guide ก็ได้รับผลตอบรับดีมาก ผู้ค้าหลายรายยอมรับว่าสินค้าของตนเองขายดีขึ้น ลูกค้า นักท่องเที่ยวในตลาดเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดการพัฒนาของสินค้าและบริการต่าง ๆ ขึ้นมากมาย และแนวโน้มในอนาคตก็จะมีการพัฒนา Digital Technology ไปสู่ระบบ E-Commerce ที่ช่วยให้ผู้ค้าสามารถขายสินค้าได้ 24 ชม. คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ค้า และเกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอีกมากมาย ผศ.ดร.(พิเศษ)ศิริพงศ์ กล่าวว่า ตลาดนัดจตุจักรไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่ในการค้าขายเท่านั้น ยังเป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรมมากมาย มีพื้นที่ที่เป็นจุด Land Mark ที่ต้องเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก โดยเฉพาะบริเวณรอบหอนาฬิกา ที่เป็นสถานที่พักผ่อน มีกิจกรรมดนตรีทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 14.00 – 19.00 น. เพื่อให้ผู้ซื้อ ผู้ขายและนักท่องเที่ยวได้ช้อปปิ้งอย่างเพลิดเพลิน Cr.siamrath #ลุงตู่มาแว้วๆๆๆ #ตลาดนัดจตุจักร #ผอ.พัฒนาที่ดิน #เช็คโครงการ #พัฒนาตลาดนัดจตุจักร4.0

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่

RELATE: