“บิ๊กป้อม” สั่งตรึงราคาปาล์มที่ 3 บาท ----------------------------------- นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธาน ได้เห็นชอบมาตรการแก้ปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม มีเป้าหมายเพื่อรักษาสมดุลของราคาที่โรงสกัดรับซื้อผลปาล์มสดจากเกษตรกรไม่ต่ำกว่า กก.ละ 3 บาท ซึ่งเป็นราคาที่รับซื้ออยู่ในปัจจุบัน โดยที่ประชุมได้กำหนดให้กระทรวงอุตสาหกรรมไปออกประกาศกำหนดให้โรงสกัดต้องมีมาตรฐานในการรับซื้อผลปาล์มสุก โดยโรงงานประเภทเอ ต้องรับซื้อผลปาล์มสด เปอร์เซ็นต์น้ำมันไม่ต่ำกว่า 18% ซึ่งเป็นการซื้อทั้งทะลาย และโรงงานประเภทบี ที่ซื้อแบบแยกเมล็ด ต้องมีเปอร์เซ็นต์น้ำมันไม่ต่ำกว่า 30% ขณะที่ในส่วนของกระทรวงพลังงานให้ส่งเสริมการใช้นำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 สำหรับรถบรรทุกและรถขนาดใหญ่ ซึ่งคาดหมายว่าทั้งปีจะดูดซับน้ำมันปาล์มดิบ (ซีพีโอ) ได้ 250,000 ตัน มากเพียงพอที่จะช่วยดึงความต้องการใช้เพิ่มขึ้น ส่วนกระทรวงพาณิชย์จะช่วยสนับสนุนค่าขนส่งให้ผู้ประกอบการที่ส่งออกน้ำมันปาล์มดิบส่วนเกิน จากที่มีผลผลิตปาล์มดิบตลอดทั้งปีนี้ที่ 2.7 ล้านตัน นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเข้าไปส่งเสริมเกษตรกรตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้ผลผลิตปาล์มออกมามีคุณภาพ ทั้งเรื่องปัจจัยการผลิต การให้ความรู้ วิธีการดูแล เพื่อให้ได้ผลปาล์มที่ให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงและส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี ด้าน พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร ได้ติดตามการแก้ปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม โดยให้ประสานกรมศุลกากรเร่งแก้ปัญหาการกระทำที่ผิดกฎหมายในการถ่ายลำ/ผ่านแดนน้ำมันปาล์ม เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์ม และที่ประชุมได้หารือถึงการลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร การพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ำมัน ตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแห่งชาติ พล.อ.ประวิตรได้ขอให้คำนึงถึงประโยชน์ร่วมของทุกกลุ่มที่มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึงเป็นธรรม ทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน และภาครัฐ เพื่อร่วมกันรักษาเสถียรภาพของระบบเกษตรและอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในภาพรวมพล.ท.คงชีพกล่าว.

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #นายกรัฐมนตรี     #บิ๊กป้อม     #รองนายก     #สนธิรัตน์     #ส่งออก

RELATE: