“การที่คนสมัยใหม่บอกว่า คนสมัยเก่ามีความรู้น้อยก็อาจเป็นจริง แล้วคนสมัยใหม่ดูถูกหรือเหยียดหยามคนสมัยเก่า...ก็มีสิทธิ์ แต่ถ้าพูดตามความจริงแล้ว สิทธิ์ที่จะเหยียดหยามคนรุ่นเก่านั้น...ไม่ควรจะมี ด้วยเหตุว่าคนรุ่นเก่านี้เอง ที่ทำให้คนรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาได้...” พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าฯ เนื่องในโอการเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๓๑ #ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ศาสตร์พระราชา

RELATE: