หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ตั้งฐานปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกร ที่สนามบินท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี -------------------------------------- วันนี้ ( 7 มี.ค.61 ) ที่ สนามบิน ทร.3141 อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาสาสมัครฝนหลวงภาคตะวันออก และ ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนผลไม้ในจังหวัดจันทบุรี ได้เยี่ยมให้กำลังใจหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ที่มาตั้งฐานปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร แก้ปัญหาภัยแล้ง และเพิ่มปริมาณน้ำให้กับแหล่งกักเก็บน้ำต่าง ๆ ในจังหวัดจันทบุรี ตามสภาพอากาศที่เหมาะสม โดยตั้งฐานปฏิบัติการที่สนามบินท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม หลังจากนั้นจะย้ายไปตั้งฐานปฏิบัติการที่จังหวัดสระแก้ว มีนายประสพ พรหมมา เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก จะขึ้นบินปฏิบัติการโปรยสารฝนหลวง 2 เที่ยวต่อวัน เพื่อเป็นการเร่งปฏิกิริยาให้กระบวนการเกิดของฝนเร็วขึ้น โดยมีพื้นที่ครอบคลุม 10 อำเภอของจันทบุรี เน้นการปฏิบัติการให้กับพื้นที่ปลูกลำไยนอกเขตชลประทานของอำเภอสอยดาว และอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี และเมื่อฝนตกในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพียงพอแล้ว จะขยายพื้นที่ปฏิบัติการไปสู่จังหวัดอื่น ๆในภาคตะวันออกตามการร้องขอสนับสนุน และมีความต้องการน้ำต่อไป Cr.สนง. ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี #ลุงตู่มาแว้วๆๆๆ #ฝนหลวง #จันทบุรี

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่

RELATE: