ไฟเขียวทำประมงพาณิชย์รอบปีประมง 61-62 เพิ่มอีก 20 วัน ---------------------------------- ดีเดย์ 16 มี.ค.เริ่มรับใบอนุญาตใหม่ได้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กรมประมงได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการจัดสรรใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์รอบปีการประมง 2561-2562 โดยที่ประชุมได้มีมติหกำหนดวันการจับปลาทั้ง 3 ระดับ คือ ประมงหน้าดิน ประมงผิวน้ำ และประมงกะตัก บริเวณฝั่งทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ซึ่งเพิ่มจำนวนวันการทำประมงจากรอบปี 2559-2560 ประเภทละอีก 20 วัน แยกเป็น ฝั่งอ่าวไทย ทำประมงหน้าดินปี 2561-62 จำนวน 240 วัน จากเดิมในปี 2559-60 จำนวน 220 วัน ทำประมงผิวน้ำ ปี 2561-62 จำนวน 240 วัน จากเดิมในปี 2559-60 จำนวน 220 วัน และประมงกะตัก ปี 2561-62 จำนวน 255 วัน จากเดิมในปี 2559-60 จำนวน 235 วัน ขณะที่ฝั่งอันดามัน ทำประมงหน้าดินปี 2561-62 จำนวน 270 วัน จากเดิมในปี 2559-60 จำนวน 250 วัน ทำประมงผิวน้ำ ปี 2561-62 จำนวน 255 วัน จากเดิมในปี 2559-60 จำนวน 235 วัน และประมงกะตัก ปี 2561-62 จำนวน 225 วัน จากเดิมในปี 2559-60 จำนวน 205 วัน ทั้งนี้ เรือประมงพาณิชย์สามารถรับใบอนุญาตการทำประมงที่กำหนดรอบวันทำประมงรอบปี 2561-2562 ได้ที่สำนักงานประมงอำเภอ 22 จังหวัดชายทะเลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (16 มี.ค. 2561) เป็นต้นไป ซึ่งใบอนุญาตเดิมจะหมดอายุในวันที่ 1 เม.ย.นี้ “การเพิ่มวันทำประมงครั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จในการทำงานร่วมกันเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย หรือไอยูยู ระหว่างรัฐบาล ชาวประมงพาณิชย์ ประมงพื้นบ้าน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลให้การประมงเริ่มมีทิศทางเข้าสู่การทำประมงที่ยั่งยืนตามเป้าหมายของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องยึดแนวทางการทำงานที่ได้ดำเนินการมาและพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่อไป เพื่อให้ทรัพยากรสัตว์น้ำของไทยเกิดความยั่งยืนเพียงพอต่อการคงไว้ซึ่งอาชีพประมง การทำประมง และอุตสาหกรรมประมงให้สามารถแข่งขันกับตลาดต่างประเทศได้” Cr. กรุงเทพธุรกิจ #ลุงตู่มาแว้วๆๆๆ #ประมงพาณิชย์ #ไอยูยู #อุตสาหกรรมประมง

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่     #นายกรัฐมนตรี     #รองนายก

RELATE: