ไทย – เนเธอร์แลนด์กระชับความร่วมมือด้านยุติธรรม บนพื้นฐานของหลักกฎหมายไทยและหลักปฏิบัติสากล 23 สิงหาคม 2562 เมื่อเวลา 13.30 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล นายเฟอร์ดินาน ครัปเปอร์เฮาส์ (Mr. Ferdinand Grapperhaus) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและความมั่นคง ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สรุปสาระสำคัญของการสนทนา ดังนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวยินดีที่ได้พบ เชื่อมั่นว่าจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของเนเธอร์แลนด์ จะทำให้การเยือนในครั้งนี้จะนำไปสู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานยุติธรรมของสองประเทศต่อไป โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวชื่นชมเนเธอร์แลนด์ที่ให้ความสำคัญกับหลักการสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองดูแลคนชาติของตน รวมถึงนโยบายการส่งเสริมระบบพหุภาคีนิยม บนพื้นฐานของกฎกติการะหว่างประเทศ การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งล้วนเป็นประเด็นที่รัฐบาลไทยสนับสนุนและให้ความสำคัญเช่นกัน พร้อมย้ำว่า ไทยดำเนินกระบวนการ บนพื้นฐานหลักกฎหมายของไทย และสอดคล้องกับหลักปฏิบัติสากล ด้านรัฐมนตรีฯ กล่าวยินดีที่ความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศพัฒนามาเป็นเวลากว่า 415 ปี ครอบคลุมหลากหลายสาขา ทั้งในระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาค และในเวทีระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ไทยและเนเธอร์แลนด์ถือเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญระหว่างกัน โดยเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีการลงทุนในไทยสูงที่สุดในสหภาพยุโรป โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเชิญเนเธอร์แลนด์ให้ขยายการลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะโครงการ EEC ในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ เช่น โลจิสติกส์ การบริหารจัดการน้ำ และการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร เป็นต้น #ลุงตู่มาแว้วๆๆๆ #สร้างไทยไปด้วยกัน #ReformTogether

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่     #นายกรัฐมนตรี     #ประยุทธ์     #รัฐมนตรีว่าการกระทรวง     #สร้างไทยไปด้วยกัน

RELATE: