ไทย ติด 1 ใน 8 ประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุน !! มีข่าวน่ายินดีมาแจ้งให้แฟนเพจเฟซบุ๊กไทยคู่ฟ้าและพี่น้องชาวไทยร่วมภูมิใจกันอีกครั้ง กับการที่ประเทศไทยของเรา ติด 1 ใน 8 ประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุน ปี 2018 ที่จัดโดย U.S. News และ World Bank Group โดยปัจจัยที่นานาชาติเขาวิเคราะห์เพื่อการจัดอันดับ ประกอบด้วย ประชากรในประเทศ สภาพแวดล้อม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ นวัตกรรม ทักษะแรงงาน ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และการคอร์รัปชัน ซึ่งประเทศไทยมีมูลค่า GDP (ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ) สูงถึง 406.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และขยายตัวกว่า 3.2% แล้วเรื่องดี ๆ แบบนี้จะส่งผลดีกับบ้านเราอย่างไร? แน่นอนครับ ประเทศไทยก็เป็นที่จับตาของนักลงทุนจากต่างชาติมากขึ้น สามารถดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้หันมาลงทุนในประเทศได้มากขึ้น เกิดการขยายธุรกิจในส่วนต่าง ๆ ทั้งการจ้างแรงงาน การสร้างฐานการผลิต หรือการนำสินค้าเข้าไปจำหน่าย ฯลฯ ก่อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับประชาชนในประเทศต่อไป Cr. ไทยคู่ฟ้า #ลุงตู่มาแว้วๆๆๆ #การลงทุน #เศรษฐกิจไทย

TAG

RELATE