ไทยได้รับการจัดอันดับเป็นเมืองที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพ... อันดับ 1 ในเอเชีย !! อันดับ 7 ในโลก !!! #ประเทศไทยเดินต่อลุงไม่รอแล้วนะ #ทีมลุงตู่

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่     #ทีมลุงตู่

RELATE: