ไทยพร้อมทำหน้าที่ประธานอาเซียนในปี พ.ศ. 2562 อย่างเต็มภาคภูมิ 21 ธ.ค. 61 เวลา 15.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “รวมใจประสาน สู่ประธานอาเซียน” สรุปสาระสำคัญดังนี้ ✅✅นายกรัฐมนตรียินดีที่ไทยได้ดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2562 โดยไทยจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มกราคม 2562 การที่เราจะได้มีโอกาสเป็นประธานอาเซียน ซึ่งเกิดขึ้นเพียง 10 ปีครั้ง จึงเป็นภารกิจสำคัญอย่างยิ่งที่ประเทศไทยได้รับมอบหมาย นับเป็นเกียรติสำหรับประเทศไทยและประชาชนชาวไทยที่พวกเราควรภูมิใจ ✅✅การเป็นประธานอาเซียนของไทยครั้งนี้มีแนวคิดหลัก คือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #นายกรัฐมนตรี     #ประยุทธ์

RELATE: