ในหลวง-พระราชินี ทรงเปลี่ยนเครื่องฤดูร้อนพระแก้วมรกต เพื่อทรงเครื่องฤดูฝน

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

RELATE: