โพลบอกชัด! “ประชาชนอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ตามกฎหมายการเลือกตั้งปัจจุบัน (ครั้งที่ 4)” อันดับ 1. ลุงตู่ 29.66% สำรวจ 4 ครั้ง ลุงตู่ก็อันดับหนึ่งทั้ง 4 ครั้งนะครัช ...ไม่พูดเยอะ เจ็บคอ ผลนี้เอามาจาก “นิด้าโพล” สำรวจความคิดเห็นในระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,251 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับประชาชนอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ตามกฎหมายการเลือกตั้งปัจจุบัน ..ดูฉบับเต็มก็ได้นะเอออออ ดาวน์โหลดผลสำรวจฉบับเต็มได้ที่ http://www.nidapoll.nida.ac.th/ #ทีมลุงตู่ #ประชาชนอยากได้ใครเป็นนายก #นายกคนต่อไป

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่     #นายกรัฐมนตรี     #ทีมลุงตู่

RELATE: