#โปรดเกล้าฯครม. #พลเอกประยุทธ์2 “บิ๊กตู่” ควบกลาโหม “ประวิตร” รองนายก “สนธิรัตน์” นั่งรมว.พลังงาน “หม่อมเต่า” รมว.แรงงาน “ธรรมนัส” รมช.เกษตรฯ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2562 แล้ว นั้น บัดนี้พลเอกประยุทธ์ ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบต่อไปแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รมว.กลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม นายถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/176/T_0001.PDF

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #นายกรัฐมนตรี     #ประยุทธ์     #ครม.     #บิ๊กตู่     #รองนายก     #สมคิด     #สนธิรัตน์     #อุตตม

RELATE: