#แบ่งปันเรื่องดีๆ "...ครูมองเห็นความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวของเด็กเหล่านี้ หากเรามีวิธีการสอนด้วยความเข้าใจและมอบโอกาสที่พวกเขาสมควรได้รับพวกเขาสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ ครูเชื่อว่า 'ศาสตร์พระราชา' เป็นสิ่งที่ดึงศักยภาพของเขาออกมาได้อย่างเต็มที่ เพราะนี่คือแนวทางการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง ทำให้พวกเขามีพัฒนาการพึ่งพาตนเอง สามารถประกอบอาชีพหารายได้ หรือแม้กระทั่งช่วยเหลือพี่น้องในครอบครัวได้..." ครูบุญชู ม่วงไหมทอง อดีตข้าราชการครูที่ตัดสินใจเกษียณอายุล่วงหน้าก่อตั้ง มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ เผยว่า จากเดิมเป็นครูสอนทั้งเด็กพิเศษ เด็กปกติ เด็กพิเศษส่วนใหญ่มีฐานะไม่ค่อยดี เรียนไม่ทันเพื่อน จบ ป.6 ไม่สามารถไปเรียนต่อที่ไหนได้ สุดท้ายก็ถูกปล่อยปละกลายเป็นภาระให้สังคม ปี 2552 เลยตัดสินใจลาออก นำทรัพย์สินส่วนตัวมาก่อตั้งมูลนิธิฯ บนพื้นที่ 2 ไร่ รับเลี้ยงดูแลเด็กพิเศษจากทั่วประเทศ ปัจจุบันมีเด็กพิเศษเกือบ 200 คน #ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่มาข้อมูล : https://www.thairath.co.th/news/local/1658520

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ศาสตร์พระราชา

RELATE: