แจก 7 พันธุ์ข้าวพระราชทาน ! สร้างสิริมงคลแก่พสกนิกร ชาวนาและพสกนิกรทั่วประเทศสามารถขอรับพันธุ์ข้าวพระราชทาน ที่ใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตร หลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธี ได้ที่กรมการข้าว ภายในม.เกษตรศาสตร์ บางเขน ศูนย์ข้าวชุมชน หรือสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ทุกแห่ง สำหรับ 7 พันธุ์ข้าวพระราชทาน ประกอบด้วย ปทุมธานี1 สังข์หยดพัทลุง ข้าวดอกมะลิ105 กข57 กข43 กข71 กข6 ครับ Cr.ไทยคู่ฟ้า #ลุงตู่มาแว้วๆๆๆ #แจก7พันธุ์ข้าวพระราชทาน #สร้างสิริมงคลแก่พสกนิกร

TAG

RELATE