เอกอัครราชทูตรัฐคูเวตประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี นายอับดุลย์เลาะห์ ญุมอะห์ อับดุลเลาะห์ อัลชัรฮาน (H.E. Mr. Abdullah Jomaa Abdullah AlSharhan) เอกอัครราชทูตรัฐคูเวตประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสพ้นจากหน้าที่ ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล 31 กรกฎาคม 2562 #เอกอัครราชทูตรัฐคูเวตประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี #ลุงตู่มาแว้วๆๆๆ #สร้างไทยไปด้วยกัน #ReformTogether

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่     #นายกรัฐมนตรี     #สร้างไทยไปด้วยกัน

RELATE: