เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ นำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ Cr.รัฐบาลไทย #ลุงตู่มาแว้วๆๆๆ #ยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่     #นายกรัฐมนตรี

RELATE: