#เรื่องน่ายินดี #ธนาคารโลก ไทยติดอันดับ 21 ของโลก เริ่มต้นทำธุรกิจง่ายที่สุด ธนาคารโลก เปิดเผยรายงาน ผลการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business 2020) ประเทศไทยได้อันดับที่ 21 จากอันดับที่ 27 ในปีที่แล้ว โดยปีนี้ได้รับคะแนน 80.10 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 1.65 คะแนน นับเป็นอันดับที่ดีที่สุดของไทยในรอบ 6 ปี ที่มา : https://workpointnews.com/2019/10/24/worldbank-doing-business-2020/

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

RELATE: