เมื่อวานนี้ (4 พ.ค.) นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมไปรษณีย์ภิรมย์ ชั้น 3 อาคารไปรษณีย์กลางบางรัก ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ cr.รัฐบาลไทย #ลุงตู่มาแว้วๆๆๆ #ประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่     #นายกรัฐมนตรี

RELATE: