"เมื่อวันก่อน ผมเริ่มไปพบกับสมาคมภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อรับฟังสถานการณ์ ความเดือดร้อน และข้อเสนอแนะด้วยตัวของผมเองโดยตรง เพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของภาครัฐที่ได้ทำงานกันอย่างเต็มที่อยู่ในขณะนี้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทย ตามที่ผมเคยกล่าวไว้ว่าวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ ใหญ่และซับซ้อนมาก หน้าที่ของเราคือต้องต่อสู้ไปด้วยกันแบบเป็นหนึ่งเดียวทั้งประเทศ เราต้องร่วมมือกัน ทุกภาคส่วน ทุกกลุ่มธุรกิจ และทุกคน ผมขอขอบคุณ คุณวิชิต ประกอบโกศล นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว คุณไพรัตน์ ห่านศรีสุข คุณสุรวัช อัครวรมาศ คุณพรทิพย์ หิรัญเกตุ คุณมิ่งขวัญ เมธเมาลี และดร.สุมาลี ว่องเจริญกุล สำหรับข้อมูลที่ดี และมีประโยชน์สำหรับผม" - นายกลุงตู่ - 2 พ.ค.63 #เดินตามลุงตู่หมาไม่กัด #ยิ่งอยู่ก็ยิ่งรักไม่หยุดพักการพัฒนา #สร้างไทยไปด้วยกัน

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่     #นายกลุงตู่     #สร้างไทยไปด้วยกัน

RELATE: