เป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญ การยกระดับปฏิรูประบบการศึกษา ที่ระบบการศึกษาไทยถูกมองว่า เอื้อให้กับบรรดาลูกท่านหลานเธอ เด็กที่พ่อ แม่ ผู้ปกครองมีความพร้อมทางฐานะการเงินมากกว่า ขณะที่เด็กกลุ่มด้อยโอกาส ทั้งข้อจำกัดทางฐานะการเงิน สังคม ฯลฯ มักไร้โอกาสทางการศึกษา แม้จะเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดก็ตาม แต่ล่าสุดในวงประชุมครม. ได้ไฟเขียวร่างกฎหมายกองทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษา เห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ชุดที่นายจรัส สุวรรณเวลา เป็นประธาน เสนอร่างพ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง และไม่จำกัดเฉพาะเยาวชน แต่ยังหมายรวมถึงกลุ่ม ครู และอาจารย์ โดยที่รัฐบาลจะเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนประเดิม และจ่ายเงินอุดหนุนเป็นรายปีในวาระเริ่มแรก เป็นเวลา 5 ปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการชุดนี้ ได้จัดทำแผนดำเนินการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ให้ชัดเจน ก่อนพิจารณากำหนดจำนวนวงเงินงบประมาณกันต่อไป ระบบการศึกษาไทยที่ล้มเหลว “บรมห่วยขั้นเทพ” มาหลายสิบปี เริ่มจะมองเห็นความหวัง เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้ว พาดหัว ครม.“ลุงตู่” จุดความหวังยกเครื่องการศึกษา จะไม่ห่วยขั้นเทพแว้ววว ใช้รูป กระทรวงศึกษาธิการ-โรงเรียน-นักเรียน ให้เห็นเรื่องระบบการศึกษานะ #ลุงตู่มาแว้ว #กระทรวงศึกษา #ยกเครื่องการศึกษา #เด็กกลุ่มด้อยโอกาส

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่     #ครม.

RELATE: