เป็นอีกนโยบายที่ทีมงานลุงตู่ผลักดันออกมาเพื่อช่วยคนจน เข้าไม่ถึงสิทธิการประกันตัวเพื่อออกมาสู้คดี ดังคำพูดที่ว่า “คุกมีไว้ขังแต่คนจน” นับแต่นี้ไปคำคำนี้จะค่อยๆเลือนหายไป เมื่อ “กอบศักดิ์ ภูตระกูล” รมต.ประจำสำนักนายกฯ ประกาศถึงความคืบหน้าหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล(กขร.) ครั้งที่ 1/2561 ยืนยันผลการหารือร่วมกับกระทรวงยุติธรรม เรื่องกองทุนยุติธรรม ตามพ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม ที่จะช่วยเหลือคนจนไม่ต้องเข้าคุก เพราะไม่มีเงิน เพราะเดิมยังมีข้อจำกัดอยู่ที่งบประมาณในวงเงินอยู่รวมๆ 200 ล้านบาท ถ้าต้องเทียบกับค่าประกันตัวตกคนละ 1 - 2 แสนบาท จะช่วยคนด้อยโอกาสได้เพียง 2,000 คน กระทรวงยุติธรรมจึงเสนอแนวทางให้ขอความอนุเคราะห์จากศาล เปลี่ยนจากเงินประกันเป็นหนังสือค้ำประกันแทน เพื่อช่วยเหลือคนให้ได้มากขึ้น และจากข้อมูลผู้ที่ได้รับประกันตัวไปแล้วมีโอกาสหนีเพียงแค่ 1 - 2 เปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่จะอยู่จนพิพากษาเสร็จ และขณะนี้กองทุนดังกล่าวได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 7,785 ราย ในปี 60 สำหรับกองทุนดังกล่าวยังมีภารกิจอีก 4 ด้าน คือ การให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในระหว่างพิจารณาคดี การพิจารณาการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และการให้การสนับสนุนให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน งานนี้ไม่ได้มาเล่นๆ เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมนำ นางสายพิณ คงคะคิด อายุ 38 ปี ชาวกรุงเทพฯ พร้อมสามี ที่ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนฯ มาร่วมเล่าถึงเหตุการณ์ที่ถูกดำเนินคดี และได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนฯ จนไม่ต้องติดคุกด้วย เป็นอีกผลงานของรัฐบาลคสช. ที่จะช่วยคนจนและผู้ด้อยโอกาสต่อสู้ทางคดี #ลุงตู่มาแว้ว #คุกมีไว้ขังแต่คนจน #ผลงานของรัฐบาลคสช

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่

RELATE: