เคาะค่าจ้างแรงงานฝีมือ ครม.อนุมัติอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 16 สาขาอาชีพ ตั้งแต่ 340-600 บาท ---------------------------------------- พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ แบ่งเป็น 4 กลุ่มอุตสาหกรรม 16 สาขาอาชีพ ค่าจ้างอยู่ระหว่าง 340-600 บาท ประกอบด้วย กลุ่มแรกอุตสาหกรรมเหล็ก พนักงานหลอมเหล็กเตาอาร์คไฟฟ้าฝีมือระดับ 1 อัตราค่าจ้าง 480 บาท ระดับ 2 อัตรา 580 บาท พนักงานปรุงแต่งน้ำเหล็กในเตาปรุงน้ำเหล็ก (Ladle Furnace) ระดับ 1 อัตรา 500 บาท ระดับ 2 อัตรา 600 บาท พนักงานหล่อเหล็กระดับ 1 อัตรา 460 บาท ระดับ 2 อัตรา 560 บาท พนักงานควบคุมการอบเหล็ก ระดับ 1 อัตรา 440 บาท ระดับ 2 อัตรา 540 บาท สำหรับกลุ่มที่ 2 อุตสาหกรรมพลาสติก ช่างเทคนิคเครื่องฉีดพลาสติกระดับ 1 อัตรา 380 บาท ระดับ 2 อัตรา 450 บาท ช่างเทคนิคเครื่องเป่าถุงพลาสติกระดับ 1 อัตรา 380 บาท ระดับ 2 อัตรา 450 บาท ช่างเทคนิคเครื่องเป่าภาชนะกลวงระดับ 1 อัตรา 380 บาท ระดับ 2 อัตรา 450 บาท ช่างเทคนิคการซ่อมเครื่องเป่าถุงพลาสติก ระดับ 1 อัตรา 410 บาท ระดับ 2 อัตรา 480 บาท ด้านกลุ่มที่ 3 อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ พนักงานเตรียมวัตถุดิบสำหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงระดับ 1 อัตรา 340 บาท ระดับ 2 อัตรา 370 บาท พนักงานผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ ระดับ 1 อัตรา 380 บาท ระดับ 2 อัตรา 440 บาท พนักงานประกอบเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงระดับ 1 อัตรา 350 บาท ระดับ 2 อัตรา 400 บาท ช่างทำสีเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง ระดับ 1 อัตรา 360 บาท ระดับ 2 อัตรา 400 บาท สำหรับกลุ่มที่ 4 อุตสาหกรรมรองเท้า พนักงานตัดวาดรองเท้าระดับ 1 อัตรา 370 บาท ระดับ 2 อัตรา 405 บาท พนักงาน อัดพื้นรองเท้าระดับ 1 อัตรา 380 บาท ระดับ 2 อัตรา 420 บาท ช่างเย็บรองเท้าระดับ 1 อัตรา 380 บาท ระดับ 2 อัตรา 420 บาท พนักงานประกอบรองเท้า ระดับ 1 อัตรา 360 บาท ระดับ 2 อัตรา 390 บาท " จากที่ได้มีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแล้ว นายกรัฐมนตรีเห็นว่าหากแรงงานต้องการค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นก็ต้องพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อไปสู่งานที่ให้ผลตอบแทนที่เพิ่มขั้น " พล.ท.สรรเสริญ กล่าว Cr. posttoday #ลุงตู่มาแว้วๆๆๆ #ค่าจ้างแรงงานฝีมือ

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่     #นายกรัฐมนตรี     #ครม.

RELATE: