เก็บตกเพชรบูรณ์ : สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑. ศาลหลักเมือง ๒. พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ ณ พุทธอุทยานเพชบุระ ซึ่งเป็นพระพุทธมหาธรรมราชาจำลององค์ใหญ่ที่สุดในโลก บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ปลายยอดจุลมงกุฎ #ทีมลุงตู่

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่     #ทีมลุงตู่

RELATE: